Cac bc xu ly hddt đa lap bi sai sot va hoa đon giay đang con theo NĐ 119/2

Cac bc xu ly hddt đa lap bi sai sot va hoa đon giay đang con theo NĐ 119/2

Thảo luận trong 'Giới Thiệu Doanh Nghiệp' bắt đầu bởi dailymaylanh, 4/4/19.

 1. dailymaylanh Active Member

  Tham gia ngày:
  1/11/16
  Bài viết:
  1,036
  Đã được thích:
  0
  Diễn Đàn SEO Việt Nam  Các bướ.c xử lý hóa đơn điện tử đã lậ.p nhưng bị s ai sót và hóa đơn giấy đang còn theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

  Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định c.hậm nhất là ngày 1/11/2020 phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Tuy nhiên, nhiều Doanh nghiệp vẫn đang băn khoăn, thắc mắc về việc xử lý số lượ.ng hóa đơn giấy còn tồn và các bước x.ử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót.

  Việc sử dụng h.óa đơn điện tử, Doanh nghiệp cần hạn chế tới mức thấp nhất những sai sót có thể xảy ra, một số lỗi mang tính chất chủ quan như: Sai số lượng hàng hóa, đơn giá, mức thuế xuất…. vẫn có thể xảy ra. Nhưng xử lý sai sót đó như thế nào? Có giống cách xử lý hóa đơn giấy trước đ.ây hay không? Cùng theo dõi bài viết để trả lời câu hỏi d.oanh nghiệp đang băn khoăn về hóa đơn điện tử.

  1. Các bước xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót

  Xử lý nhữn.g sai sót: Sai số lượng hàng hóa, đơn giá, mức thuế xuất…. của hóa đơn điện tử khô.ng có gì phức tạp, kế toán xử lý những s.ai sót đó tương tự như xử lý Hóa đơn giấy. Nhưng so với hóa đơn giấy doanh nghiệp phải làm thủ công thì việc xử lý sai sót hóa đơn điện tử có sẵn các mẫu biên bản ngay trên phần mềm, kế toán xử lý và gửi trực tiếp trên phần mềm.
  1.1. Xử lý hóa đơ.n có sai sót sau khi cấp mã của Cơ quan Thuế

  – Trường hợp hóa đơn điện t.ử có mã của cơ quan Thuế chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót. Xử lý sai sót như sau:

  Bước 1: Người bán thực hiện thô.ng báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót

  Bước 2: Người bán lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

  – Trường hợp có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót. Xử lý sai sót như sau:

  Bước 1: Người bán và ngư.ời mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán) và ng.ười bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử c.ó mã đã lập có sai sót

  [​IMG]

  Mẫu số 04: Thông báo hủy hóa đơn điện tử – Phụ lục ban hành kèm theo
  Nghị định 119/2018/NĐ-CP

  Bước 2: Người b.án lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế đ.ể cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

  Các bước xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót

  – Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn đã được cấp mã. Xử lý sai sót như sau:

  Bước 1: Cơ quan thuế thông bá.o cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót

  Bước 2: Ngườ.i bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót tron.g thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan Thuế.

  Bước 3: Người bán lập hóa đơ.n điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua.

  Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc xử lý hóa đơn điệ.n tử có sai sót sau khi cấp mã quy định tại Điều 17, Nghị định 119/2018/NĐ-CP

  Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
  1.2. Xử lý đối với hóa đơn đ.iện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập

  -Trường hợp doa.nh nghiệp, tổ chức kinh tế đã lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và gửi cho người mua có sai sót (do người bán hoặc người mua phát hiện). Xử lý sai sót như sau:

  Bước 1: Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa th.uận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

  Bước 2: Người bán lập h.óa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế.

  – Trường hợp sau khi nhận dữ liệu hóa đơn, cơ qu.an thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Xử lý sai sót như sau:

  Bước 1: Cơ quan thuế thông báo cho ng.ười bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót

  [​IMG]

  Mẫu số 05: Thông báo về hóa đơ.n điện tử cần rà soát – Phụ lục ban hành kèm theo
  Nghị định 119/2018/NĐ-CP

  Bước 2: Trong thờ,i hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kè.m theo Nghị định Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế.

  Bước 3: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua, cơ quan thuế.

  Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

  Các bước xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót`
  2. Cách xử lý hóa đơn giấy còn tồn

  Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy đ,ịnh chậm nhất là ngày 1/11/2020 phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

  Vì vậy, trước ngày 1/11/2020, việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử được thực hiện như sau:

  Đối với doanh nghiệp thà,nh lập từ ngày 01/11/2018 trở đi sẽ bắt buộc dùng hóa đơn điện tử, riêng Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hàn.h hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để s.ử dụng trước ngày 1/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ – CP.

  Cách xử lý hóa đơn giấy còn tồn

  Trong thời gian từ 1/11/2018 đến 31/10/2020, trườ.ng hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh ch.ưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy thì gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế cùng với nộp tờ khai thuế GTGT.

  Cơ sở kinh doanh thành lập m.ới trong thời gian từ ngày 1/11/2018 đến 31/10/2020 được cơ quan thuế thông báo thực hiện áp dụng HĐĐT thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

  Bộ Tài chính sẽ có hướ.ng dẫn cụ thể về việc xử lý số hóa đơn giấy còn tồn khi doanh nghiệp đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử, theo hướng đối với doanh nghiệp còn tồn hóa đơn giấy thì cơ quan thuế sẽ hủy số hóa đơn này cùng với thời điểm do.anh nghiệp chính thức áp dụng hóa đơn điện tử.

  2. Công ty cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử uy tín

  AZ INVOICE là phần mềm hóa đơn điện tử của công ty Alpha Technology .AZ INVOICE được Tổng cục Thuế thông qua và cấp mã số thực. Với những tiện ích của phần mềm hóa đơn điện tử AZ INVOICE, bảng báo giá hóa đơn điện tử hợp lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  [​IMG]

  Alpha Technology là công ty chuyên cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm bảo hiểm xã hội.. Với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, AZ INVOICE là sự lựa chọn tốt nhất với doanh nghiệp bạn.
  Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi - AZ INVOICE. Hotline: 0934.006.239 hoặc truy cập vào Website: https://kekhaidientu.com. Chúng tôi sẽ giúp bạn tháo gỡ mọi thắc mắc.
   
  #1

Chia sẻ trang này

Chào mừng các bạn đến với Diễn đàn SEO Việt Nam chất lượng chúc các bạn có những giây phút thật zui zẻ!